Zveřejněno 9.1.2020

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Zdravotnické právo – kdy Vás může zajímat?

A. NĚKDO VÁM POŠKODIL VAŠE ZDRAVÍ
Ať už se nacházíte v pozici poškozeného, který utrpěl újmu na zdraví v důsledku pracovního úrazu, dopravní nehody, či například proto, že došlo k úrazu na neudržovaném chodníku ve městě, je důležité pamatovat na to, že máte právo domáhat se nápravy své situace. Věděli jste, že můžete žádat nejen o náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, ale také o jinou nemajetkovou újmu, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, nebo o jednorázové odškodnění pozůstalých?
B. NESPOKOJENÝ PACIENT
Nesprávné podání léků, zanechání operačního nástroje v těle pacienta, špatně určená diagnóza nebo třeba chybný léčebný postup. I takto chybují nejen čeští zdravotníci. Příčinou pochybení může být i špatná organizace práce na daném pracovišti či porušení vnitřních pravidel. Nebo to, že o pacienta pečuje nedostatečně zkušený personál.
C. JSTE LÉKAŘ NEBO POSKYTOVATEL ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB
S ohledem na předchozí praxi v advokátní kanceláři zaměřené mimo jiné na zastupování zdravotnických zařízení v soudních sporech mezi pacienty a poskytovateli lékařské péče ohledně postupu lege artis, Vám mohu nabídnout kvalifikovanou pomoc také v případě, že jste sami zdravotníky či lékaři, nebo potřebujete poradit v rámci Vašeho zdravotnického zařízení, a to nejen s jednání s pacienty, v civilním řízení, ale také v rámci trestního řízení.

V těchto oblastech nabízím kompletní právní servis.
Kontaktujte nás
Zpráva byla odeslána. Brzy se vám ozveme.